Vesilinnustus

Vesilintujen ja majavan metsästys on sallittu osakkaille osakaskunnan vesialueilla. Metsästyksessä tulee erityisesti huomioida, että ampuminen on kiellettyä 150m:ä lähempänä asuttua rakennusta ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa.