Lohikalat

Kalastusasetuksen mukaan vain rasvaeväleikatun järvilohen ja järvitaimenen kalastaminen on sallittua Saimaalla ja muissa Vuoksen vesistön järvissä. Saimaan alueella myös rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu kesällä rajatulla alueella. Rauhoitusmääräyksillä on tarkoitus tehostaa äärimmäisen uhanalaisen lajin suojelua ja tukea luontaisen kierron palautumista maamme keskeiselle järvialueelle.