Vesistöistä

Sääminginsalo (myös Kerimäensaari) Saimaan vesistössä on Suomen toiseksi suurin saari, jos kaivetun kanavan mantereesta erottama maa-alue hyväksytään saareksi. Samalla ehdolla Sääminginsalo on Suomen suurin saari, jos lisäksi vedenpinnan edellytetään olevan samalla tasolla, joka puolella saarta. Saareksi voidaan määritellä myös sitä rajaavien jokien koskiosuuksien vuoksi vedenpinnaltaan eritasoisten vesistöjen erottama maa-alue, jolloin Sääminginsalo on Suomen toiseksi suurin saari Soisalon jälkeen.

Sääminginsalon pinta-ala on 1 069 km², ja sitä ympäröivät joka puolella noin 76 metrin korkeudella merenpinnasta olevat järvet Haukivesi, Pihlajavesi, Puruvesi, Paasivesi ja Enonvesi. Sen alueella ovat Savonlinnan keskustaajaman itäosat sekä Enonkosken ja Kerimäen kirkonkylät (Wikipedia).

Osakaskunnan vesialueita on mm. Puruveden Kaarinselällä, Paasselällä Paasiniemen ympärillä, Pistalanjärvellä, Lakianjärvellä, Reijusjärvellä, Jalasjärvellä, Ala- ja Ylä-Luotojärvellä, Kuonajärvellä sekä Suurella Vehkajärvellä.

Sääminginsalon osakaskuntaan kuuluvien vesistöjen tila on luokiteltu pääasiassa erinomaiseksi tai hyväksi. Lisätietoja vesistöjen luokittelusta ja tilasta löytyy oheisen vesikartta linkin takaa: https://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_4_14_2/Index.html?configBase=https://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/Vesikartta/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI