Ohjeistusta

 

Sääminginsalon osakaskunta: metsästys

Hirven, peuran, suurpetojen (karhu, ilves, ahma ja susi) sekä villisian metsästysoikeus on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla paikallisille hirvenmetsästystä suorittaville rekisteröidyille metsästysseuroille tai seurueille niillä alueilla, joilla seurat tai seurueet metsästävät kyseistä riistaa.

Kaiken riistan metsästysoikeus on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla paikallisille rekisteröidyille metsästysseuroille niillä alueilla, joilla seurat metsästävät.

Vesilintujen ja majavan metsästys on sallittu osakkaille osakaskunnan vesialueilla. Metsästyksessä tulee erityisesti huomioida, että ampuminen on kiellettyä 150m:ä lähempänä asuttua rakennusta ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa.

Haitallisten vieraslajien (minkki, supikoira ja piisami) hävittäminen on osakaskunnan vesi- ja maa-alueilla sallittu. Hävittämisessä ja eläinten lopettamisessa on noudatettava eläinsuojelu- ja metsästyslakeja.