Istutukset

Monissa vesistöissä on ihmisen toiminnan myötä tapahtunut muutoksia. Kun esimerkiksi kalojen luontainen lisääntyminen on heikentynyt sopivien kutualueiden puuttuessa, tarvitaan kalakantoja elvyttäviä toimenpiteitä. Kalakantoja tuetaan sekä istutuksilla että elinympäristöjä kunnostamalla

Vuonna 2023 Sääminginsalon osakaskunta istutti kesän vanhoja siianpoikasia Sakaleeseen, Reijusjärveen, Lakianjärveen, Ala-Luotojärveen sekä Matkonjärveen yhteensä 18.500 kpl.